Ouderlijk toezicht

Met het Zwem-ABC zijn kinderen toegerust met vaardigheden om veilig plezier te maken in en om het water. Maar kinderen blijven kinderen en ouders moeten altijd blijven opletten. Bij open water, maar ook in een zwembad met toezichthouders.


Gedragscode Zwembranche

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft het Nationaal Platform Zwembaden l NRZ samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche vastgesteld voor aanbieders van zwemlessen. In de gedragscode staat hoe medewerkers van een zwembad zich tegenover bezoekers moeten gedragen. Zij moeten respectvol met kinderen en ouders omgaan en mogen bijvoorbeeld niet ongevraagd foto's maken, ook niet voor reclamedoelen. Fysiek contact is bij zwemonderwijs onvermijdelijk, maar het contact moet altijd functioneel zijn. Bekijk de Gedragscode Zwembranche.

Bescherming

Nationaal Platform Zwembaden I NRZ: 'De gedragscode is een logische stap in de zorg voor de bezoekers van de zwembaden. Tegelijkertijd beschermt de code de zwembadmedewerkers. Je werkt met kinderen en je werkt in badkleding. Dat maakt zowel de klant als de medewerker kwetsbaar. De gedragcode is een richtlijn, geen wetboek van strafrecht met wettelijke strafbepalingen. Het gaat erom wat wel en niet gepast is, opdat bezoekers zich op hun gemak voelen. Het respecteren van privacy staat daarbij voorop.'

Het concept voor de gedragscode wordt op dit moment in het land besproken. In de toekomst moeten alle aanbieders van zwemles die werken met het Zwem-ABC, zich aan de gedragscode houden. Naast de gedragscode wordt een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtencommissie ingericht, voor klachten op het gebied van sociale veiligheid.

Vertrouwenspunt Sport

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Is er echt iets mis of maak je je grote zorgen met betrekking tot ongewenste omgangsvormen? Dan kun je anoniem terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (gebruikelijke belkosten). Het Vertrouwenspunt Sport is ook via WhatsApp, per e-mail en via een websysteem bereikbaar. Wil je hierover meer weten? Kijk dan op de website van Vertrouwenspunt Sport.


Keurmerk Veilig & Schoon

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Bezoekers stellen steeds hogere eisen aan de service en voorzieningen die zwembaden te bieden hebben. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die allereerst klanten, maar ook eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het Keurmerk Veilig & Schoon wordt uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur. Het keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen. Zie je het bordje van het keurmerk in een zwembad, dan weet je dat het met de veiligheid en hygiëne goed zit.

Stichting ZwembadKeur

Kwaliteit van het water en chloorgebruik

De kwaliteit van het water in Nederlandse zwembaden is uitstekend en wordt streng gecontroleerd. In alle zwembaden in Nederland wordt chloor gebruikt, dat is op dit moment nog wettelijk verplicht. Chloor voorkomt dat schadelijke bacteriën die mensen bij zich dragen, zich verspreiden in het zwembad. De wijze waarop chloor in het zwembad terecht komt, verschilt. Sommige zwembaden laten het met een tankwagen aanvoeren en voegen het dan aan het water toe. Andere zwembaden werken met een systeem waarbij chloor in het zwembad zelf aangemaakt wordt (zoutelektrolyse). Een zwembad kan meer dan een miljoen liter water bevatten. Om dat schoon en helder te houden, gebruiken de meeste zwembaden twee soorten filters. Het eerste filter haalt vooral vaste deeltjes uit het water: huidschilders, textielvezels en dergelijke. Een biologisch filter zorgt er vervolgens voor dat opgeloste stoffen als zweet, urine en cosmetica uit het water verwijderd worden.

Last van chloor

Het kan gebeuren dat jij of je kind het chloor in het water onprettig vindt of er zelfs klachten door krijgt.
Meestal beperkt zich dit tot rode ogen. Hoe het water wordt ervaren is afhankelijk van de waterbehandeling: hoe vaak wordt het ververst? Hoeveel chloor wordt gebruikt? Maar ook het gedrag van de bezoekers speelt een rol.

Zwemmen is gezond, dat staat buiten kijf. En de desinfecterende werking van chloor zorgt ervoor dat er veel minder mensen ziek worden dan vroeger. Maar het blijft een chemische stof. Wat veel mensen echter niet weten is dat eventuele klachten niet ontstaan door chloor, maar door de combinatie van chloor en het vuil van de zwemmers.

Eerst douchen

Je kunt zelf iets doen om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren. Maarten Keuten van de TU Delft: 'Als iedereen een douche neemt en naar het toilet gaat vóór hij/zij het water ingaat, scheelt dat 50 tot 75 procent vervuiling. Dan is minder chloor nodig en ontstaan minder rode ogen. Zwemmers hebben dus ook zelf invloed op de kwaliteit van het zwemwater, dat is wetenschappelijk bewezen.'

Intussen werkt Maarten Keuten aan een zwembad zónder chloor. Hij is ervan overtuigd dat zo'n zwembad er komt, binnen een aantal jaar. 'Het is alleen nog de vraag of het ook lukt voor heel grote zwembaden.'

Advies: regelmatig blijven zwemmen

Wie het Zwem-ABC heeft gehaald, is 'zwemveilig'. Zeker voor jonge kinderen is het nu belangrijk regelmatig te blijven zwemmen. Na het Zwem-ABC

Zwemleslocator

Bekijk op de zwemleslocator waar in jouw provincie zwemles voor het Zwem-ABC wordt gegeven en selecteer de juiste aanbieder.